ಲೇಸರ್ ಎಚಿಂಗ್

ಲೇಸರ್ ಕೆತ್ತನೆ, ಮೇಲಿನ ಪದರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಯ್ದವಾಗಿ ಕರಗಲು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಕ್-ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿಲಿಕೋನ್ ರಬ್ಬರ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್-ಲೈಟಿಂಗ್‌ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಲೇಸರ್-ಎಚ್‌ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಲಿಕೋನ್ ರಬ್ಬರ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್-ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಲೇಸರ್ ಎಚ್ಚಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್-ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಲೇಸರ್-ಕೆತ್ತಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್-ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲಿಕೋನ್ ರಬ್ಬರ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಲೇಸರ್‌ನಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಸರ್-ಕೆತ್ತಿದ ಸಿಲಿಕೋನ್ ರಬ್ಬರ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್-ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅನುಕೂಲಗಳು

 ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ

 ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ

 ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ

 ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಸಂಪರ್ಕ

 ಎರಡನೇ ಬಣ್ಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ

ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ